Απόψεις

Δήλωση για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές

Οι λαοί της Ευρώπης αντιµετωπίζουν την ανασφάλεια, την διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την φτώχεια, τον κίνδυνο περιθωριοποίησης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού.Η τροµοκρατία, το µεταναστευτικό, οι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter